21 Ocak 2017 Cumartesi

Sadece izlemek

 

İnsanların çoğu sadece izleyicidir. 

Siyaset

Kendi iradesinin olduğunu sanan siyasetçiler de aslında sadece izler. Siyasetçilerin ülke içerisinde değişiklik yapma gücü vardır ama dış politikada bazı kıstasları gözetmek zorundadır. Örneğin bütün dünyada ABD'nin Irak'a petrol için girdiği veya 11 Eylül'ü bahane olarak kullandığı söylenirken hiç kimse bu işgali önleyememiştir. Osmanlı, İngiltere ve Fransa'nın kendi haritasını yeniden şekillendirmesini farkında olsa dahi engelleyememiştir. Bugün ülkelerin bölünmelerinin tehlikeli olduğu konuşulurken Irak ve Suriye'nin bölünmelerine seyirci kalınmıştır.  Örnekleri ABD üzerinden verdim ama oradaki siyasetçilerin veya karar alıcıların da üstünde bir asıl karar vericilerin olduğu uzun süredir konuşulmakta. 

Dünyadaki ülkelerin çoğunluğunun dış politika sorumluları ne kadar yetenekli olursa olsun ve ne kadar doğru analizler yaparsa yapsın, yaşanan hayata müdahale etme şansı sınırlıdır. Çoğu kişi istediği kadar farkındalığa sahip olsun; siyasi ve toplumsal dizaynları sadece okur, izler, konuşur.

Aslında siyasete girmek istemiyordum ama anti-tez olarak öne sürülebilir diye kısaca değindim.

Popüler Kültür 


Sinema alanına bakalım. Bütün dünyaya hakim olan genel sinema anlayışı aynıdır. Çoğunlukla Batı tarafından belirlenir. Batıda dizi veya film çıktıktan sonra internete bakarsınız, ilgili olan herkes bu konu hakkında konuşur veya espri yapmaya çalışır. Bir sürü insan bu yapımlarla ilgili teoriler üretmeye çalışır. Hatta bunun için bir sektör bile doğmuştur.

Bir video oyun piyasaya sürülür ve herkes bu oyunu oynar. Bütün dünyaya yayılma potansiyeli taşıyan oyunlar da yine Batı kaynaklıdır.

Aslında mesele sadece popüler kültürün veya teknolojinin Batı çıkışlı olması değildir, insanların çoğunluğunun kendisine sunulanı deneyimleyerek ve konuşarak ömrünü tüketmesidir. Bu durum kimi insan için rahatlatıcı bile olabilir sonuçta onca ağır gelişmenin altından kalkmak kolay değildir. 

İnsanlar rahatlığı satın almak için özgürlüklerini verirler.

Teknoloji


Genel olarak teknoloji de böyledir. Bireyler ve ülkeler sadece takip edicidir. Sunulan ürünler bütün dünyada iştahlı şekilde kullanılır. Azınlık sayılabilecek bir grup diğer insanlara ürünler sunarken, diğerleri seyircidir. 

Şu sorular insanların ve dünyanın geleceğini belirleyebilir:

Şimdi durum böyleyken, belli başlı merkezlerin haricinde kalan insanoğlu, nasıl üretim aşamasında yer alacak? 

Bu döngüyü kıracak olan gelişme veya dönüşüm nedir? 

Sadece takip ederek ömrünü geçiren insan yığınları olmamazı engelleyebilecek miyiz?

19 Ocak 2017 Perşembe

Belirsizlik girdabında yapay zekâ ve insan 


Bu yazımda vurgulamak istediğim husus şudur: Robotlar gelişirken insan kapasitesi de artmaktadır.


İnsan kapasitesi hem yapay zekâyla ilgili gelişmelerden bağımsız olarak gelişmektedir hem de yapay zekâ ve robotların bize sağladığı fırsatlar sayesinde daha da gelişebilir. Mesela yapay zekâ konuşulurken bizim için kabus olduğu söylenen 'çoğu işlerin robotlar tarafından yapılması ihtimali' aslında bizim için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Normalde gereksiz olan ama geçimimizi sağlamak için yapmak zorunda olduğumuz işlerin yapay zekâ tarafından yapılması sonucu bize kalan zaman itibariyle gelişmemizin ivmelenmesi artabilir.
 
İletişim ve ulaşım teknolojileriyle birlikte zaman esnemeye başlamıştır. İnsanların gelişim sürecinde bu durum büyük bir avantaj sağlamaktadır. Zaten gelişimin ivmelenmesini zamanın insan için daha az engel teşkil etmeye başlaması sağlamaktadır. Fakat insan kapasitesini artıran teknoloji aynı zamanda insanları tembelleştirmektedir. İnsanoğluna dair tek ve bütüncül tepsitler şu an için çok çok erken. Kimi insanlar insanların geleceği için neler yapılabileceğini düşünüp teorik ve pratik olarak geleceği hazırlarken kimi insanlar da pespayelik, cahillik, bağnazlık, dar kafalılık içerisinde savrulmaktadır.

İnsan kapasitesinin artışını anlattığım Makuliyet Kuramı başlıklı yazımdan bir paragraf sunuyorum:

“Şimdi insan kapasitesine A sayısı diyelim. İnsanın en büyük prangalarından biri olan zamanın insan için daha az engel teşkil etmeye başlamasına, yani pranganın esnemesine ise B sayısı diyelim. Geleceğe dair çok önemli olan bu iki çıktının çarpılmasıyla bulacağımız yeni sayı, gelecek tahminlerinde de pek ala kullanılabilir. AxB=K, her zaman iyi senaryolara bizi götürmeyebilir. İnsanın doğası iyi midir kötü müdür tartışmaları bir yana, herbiri birbirinden farklı 7 milyar mahsulün varlığı, ihtimallerin ve senaryoların çeşitlerini ve boyutlarını o kadar çok genişletiyor ki, dünyanın distopik bir yere gittiğine dair düşünceler için de yeteri kadar delili ortaya koyabiliyor.”Yapay zekâyla ilgili şu an iki ana görüş ayrılığı ortaya çıktı: Birinci grup yapay zekânın insanlar için tehdit olduğunu öne sürüyor. Diğer grup ise yapay zekânın bir fırsat olduğunu ileri sürüyor. Ben hâlâ kararımı tam olarak vermedim. Kısa ve orta vadede baktığımızda yapay zekânın ona komut veren insanlardan bağımsızlaşarak kendi komutlarını yazması neredeyse imkânsız görünüyor fakat uzun vadede robotlar kendi algoritmalarını ve sistemlerini oluşturabilirler. Uzun vadede robotlar insanları yok etmek veya kendileri için zararsız hâle getirene kadar kontrol altına almaya çalışabilirler. 

Yeni robotlar üzüntü sevinç gibi insani hislere tam olarak kavuşamasalar da mesela kendi türünü öne çıkarmak için veya yaptıkları analizlerle insanların doğaya zarar verdiklerini gördükleri için insanoğluna başkaldırabilirler. Denebilir ki "sonuçta doğanın korunması gerektiğini robotlara işletecek olan insanoğludur. Böyle bir durumda robotlar nasıl sistem dışına çıkabilirler?"  Şimdi eğer biz kötü senaryonun mümkünatı üzerine konuşuyorsak insanların bu konuda pek konuşmaya hakkı yok çünkü doğaya verilen zarar ortada. Ayrıca bu robotlar doğaya en çok kimin zarar verdiğini rahatlıkla anlayabileceklerdir. Gelecekteki robotların daha yüksek bir analiz kapasitesine sahip olacağı tartışmasız bir gerçektir. 

Kaçırmamamız gereken noktalardan biri insanoğlu hislere sahip olduğu ve organik olduğu için kendini hep farklı bir konuma yerleştirse de sosyal yaşam ve sistemden kaynaklanan bazı durumlar insanı bir nevi robota çeviriyor. Zaten bana göre her insan diğeri için bir çeşit yapay zeķâdır. İnsan algoritmalardan kaçamayan bir canlıdır, rutin oluşturmaya meyillidir. Hepimiz belli ölçülerde organik robotuz. Simdi eğer insan gibi bir canlı bile robota dönüşebiliyorsa bir yapay zekâ neden insan zekâsına yaklaşamasın? 

Robotların insan zekâsına kavuşabilme ihtimalini güçlendiren detaylardan biri doğadaki ve evrendeki örüntüler ve fraktallardır. Şu an bilgisayar oyunu yapmak isteyen bir kişi ortamı yaratırken her tarafı tek tek kodlamak yerine genellikle örüntülerden ve fraktallardan yararlanır. Dolayısıyla şu anki yaşamımızda da bu örüntüler varsa, gerçeklik ve insan doğası sandığımızdan daha kolay anlaşılabilir ve aktarılabilir bir özellik taşımaktadır. Bizim nasıl zekâmız zamanla geliştiyse yapay zekâ da aynı şekilde gelişebilir.

Bu noktada şu ayrım çok kritik: Yapay zekânın otonom seviyesiyle ve yapay zekânın hislere kavuşması birbirinden farklı konulardır. Evet birbirini etkileyen konulardır ama genellikle biri düşünülürken diğeri cevaplanır. Dediğim gibi robotlar hislere kavuşmayan mekanik bir yapıda olsalar da insanoğlunu yok etmek isteyebilir. Robotların hislere kavuşup kavuşmayacağı ise kaotik bir sorudur. Kaotikten büsbütün düzensizlik ve karmaşayı değil; Kaos Teorisi'nin bize sunduğu düşünce şeklini kast ediyorum. Bu konu öngörülmesi zor ve belirsiz bir konu. 

İnsanlar robotlara mekanik özellikler verse de analiz ve gözlem yeteneği gelişen robotlar kendilerine his verici algoritmalar yazabilirler. Böyle bir yeteneğe doğal yollardan ulaşmaları imkânsız görünüyor. Fakat belki de ileride insanoğlu kendi bilincini, yapısını, kaynağını kesin olarak çözecek ve bunu robotlara aktaracak. Buradan şu sonuç çıkıyor: Robotlar ve yapay zekânın geleceği belirsiz, öngörülmesi zor ve kaotiktir. Bu şuna benziyor: İnsanlık tarihini 20-30 yıllık periyotlar hâlinde düşünürsek Sanayi Devrimi'nden bu yana her dilim kendinden öncekine göre çok daha ileride bir seviyede ve ivmelenme katsayısı da artıyor. Fakat insanlar belki de gelecekte büyük bir savaşa girişecekler ve dolayısıyla insanlığın bu gelişim süreci tepe taklak olacak. İnsanın mekanik olmaaması ve zayıflıkları nasıl geleceği düz bir çizgi hâlinde görmemizi engelleyebiliyorsa, yapay zekâyla ilgili gelişmeler de bu belirsizlikten nasibini almaktadır.
 
Yapay zekâ ve robotlarla ilgili dikkatimi çeken konulardan biri, robotların kendiliğindenliği veya otonomluğuna tam anlamıyla ulaşamadan bu konularla ilgili hukuki gelişmelerin yaşanmaya başlaması ve buna askerî alanın öncülük etmesi. İnsansız ve otonom silahlarla ilgili yapılan tartışmalara göz gezdirdiğimde Isaac Asimov’un ünlü Üç Robot Yasası’nı anımsadım. Bugünkü çoğu teknolojinin askerî alandaki ihtiyaçlar neticesinde doğduğu ve otonom silahlarla tartışmalar düşünüldüğünde askerî alanın bilime öncülük etmesi devam edecek gibi. 

Asimov'un 3 robot yasası: 

* Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz.

* Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır.

* Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir.
14 Ocak 2017 Cumartesi

Varlığa dair bir bakış açısı: Jel Hipotezi 


Kuantum, Kaos Teorisi ve Örüntüleri beraber düşündüğümde karşıma çıkan tablo, evrenin ve varlığın aslında bir çeşit Jel olduğunu bana söylüyor. Bizler de bu Jel içerisindeyiz ve kendinimiz de bizatihi bir Jel'iz.

Jel kavramını varlığı tanımlama adına soyut bir metafor olarak kullanıyorum. Doğdumuzdan itibaren bizi rahat bırakmayan, özgürlüğümüzü kısıtlayan pek çok husus var. İlk başta fiziki bedene sahip olmamız bile başlı başına bizi kısıtlayıcı aslında.

Jel derken ne demek istediğimi daha iyi anlatmak adına iki tür Jel'den bahsedeceğim:

1. Evrenin her yerinde var olan ve tamamını kapsayan fiziki metafor olarak Jel.
2. İnsan hayatını sosyal olarak etkileyen Jel.

1. Evren büyük bir Jel'dir. 


Uzun süredir evrendeki örüntülerin, Kaos Teorisinin ve Kuantum'un bize tam olarak ne anlattığını anlamaya çalışıyorum. Bu çabamda ulaştığım sonuçlardan biri daha önce de dediğim gibi evrenin tamamen bir Jel olduğudur.

Evrende hem Kaos vardır hem de sürekli olarak örüntüler oluşur. Düzeni ve Kaosu aynı anda hissedebileceğiniz, her şeyin her şeyi etkilediği ilginç bir evrende yaşarız.

Big Bang'le başlayan hikâyeye baktığımızda evrenin sonuna kadar olan süreç tek bir noktadan yayılan evrenin içinin birbiriyle bağlantılı etkenlerle dolu olduğu görülür. Evrende var olanların hiçbiri evrenin kendisinden ayrılamaz; çünkü her şeyin başlangıcı Big Bang'dir ve Big Bang'le var olan her şey Big Bang tekilliğinde içkindir. Big Bang aslında bir Jel'in genişlemesidir.

* Kaos Teorisi'nde kelebek etkisinin geçerli olabilmesi için her şeyin birbirini etkiliyor olması gerekir.Edward Lorenz'in Çin'deki bir kelebeğin kanat çırpışının ABD'de fırtınaya dönüşmesi olarak açıkladığı kelebek etkisi fikri, Jel Hipotezimi anlatan önemli örneklerden biridir. Doğrusal olmayan dinamik sistemler ve başlangıç konumlarına hassas bağlılık(kelebek etkisi) gibi ilkelere dayanan Kaos Teorisi, yazımda anlattığım durumlarla paralellik gösterir. Jel insanın olduğu her yerde mutlak olarak vardır ama doğrusal değildir. Her zaman başlangıç durumuna bağımlıdır diyemem ama çeşitli etmenlerle beraber farklılık oluşturacak şekilde karşımıza çıkabilen hassas bağımlılık durumlarıyla karşılaşabiliriz. Sonuçta herkes bu Jel'in içindedir ve bundan etkilenmemeleri mümkün değildir.

* Kuantum'un bize sunduğu yeni veriler ve perspektifler Jel'le birlikte daha iyi açıklanabilir.

* Sicim Teorisi'nin söylediği şekliyle her şeyin titreşen çok küçük sicimlerden oluşması, her şeyin her şeyi etkilediği fikrini güçlendirebilir.

* Evrendeki örüntüler ve fraktallar âdeta her şeyin tek bir akıldan –illa Tanrı diye isimlendirilmesi gerekmiyor- çıktığı izlenimi veriyor. Yaprağın deseniyle gökte çakan şimşeğin deseninin benzer olması Jel'le birlikte çok daha rahat şekilde açıklanabilir.

* İnsanlara ve insan hayatına baktığımızda insan evrenden ayrılamaz. Sonuçta hepimiz yıldız tozuyuz. 4.5 milyar önce evrendeki bazı maddelerin birleşmesi ve güneş dediğimiz yıldızın konumu biraz farklı olsaydı, belki de biz olmayacaktık. İnsan evrenin bir ürünüdür.
2. Sosyal yaşamdaki Jel 


Evrenin bütününde olduğu gibi insanın olduğu her yerde de görünmeyen ama mutlak olarak bulunan bir Jel vardır. Bu Jel insanın, diğer insanlar dahil her şeye olan bağını kurmasını sağlayan ortamı yaratır. Bu Jel hem dışsaldır hem içseldir; canlı cansız bütün varlıkları kapsar; evrende her yerdedir, dolayısıyla herkes onun içindedir. İnsanların oluşturduğu jele Sosyal Jel dersek daha anlaşılır olabiliriz.

İnsan fıtrat olarak kural ve alışkanlık oluşturmaya meyilli ve düşünme yeteneğine sahip olduğu için bu Jel aynı zamanda içsel olarak da tahayyül edilebilir. İnsan, örneğin yeni öğrendiği bir bilgiyi aslında analiz veya yorum olarak kullandığı kadar bir yanıyla da sınırlar ve kalıplar oluşturmak için de kullanır. İnsan girdap şeklinde kendini yerken evren de kendini yer.

Dünyada tek bir insan olduğunu varsayalım. Şimdi buradaki Jel nerededir? Yine bütün dünyayı sarmıştır ve her yerdedir ama biraz daha yumuşaktır. İnsanların sayısı arttıkça Jel mutlak olarak değişir. Bir insanın diğerleri hakkında düşünmesi, olasılıkları hesaplaması, hayaller kurması Jel'i değiştirici unsurlardır. İnsanın yolda gördüğü ama umursamadığı insanlar dahi jeli değiştirir.

2.1. Beklenti Örneği

Görünmeyen ama devam olarak var olan Jel, beklentilerin oluşmasını sağlayan ana etkendir. Örneğin bir yazar çok satan bir roman yazdığında artık okuyucular ondan bu tarzda romanlar beklemeye devam başlar. Yazar da yazacağı yeni romanın çok satacağını bildiği için okuyucuların beklentileri doğrultusunda yeni romanını çıkarır. Genç yaşta farklı sektörlerde başarılar elde eden ve çok popüler olan isimler için de bunları söylemek mümkündür. Bu tarz insanlar eğer onu popüler yapan çalışmalarının üstüne koymazsa, yeni yapıtı iyi olsa bile eleştirilir. Bu durum Jel'in yoğunlaşmasından kaynaklanır. İnsanlar bu tarz durumlara genelde "Beklentiyi karşılayamadı" ismini verirler. Ama bahsettiğim Jel oradadır ve ondan sıyrılmak mümkün değildir.

2.2. Şekilcilik 

İnsanların şekilciliğe meyilli olmasının nedenlerinden biri de yine jeldir. Çünkü her toplumda belli başlı doğrular oluşur. Bu topluma yeni katılan insanların da buna uyması beklenir. İnsanın aklında oluşan ilk imge karşıdaki insan görüntüsü, yaptıkları ve söyledikleridir. Jel olmasa belki de bugün önemli olarak görülen dış görünüş, siyasi fikir, etiket vb. etmenler hiç dikkate alınmayabilir. Aslında Jel, insanların yaşadıkları var olan durumları abartmasına neden olur. Sanki bunun için doğmuş gibi ömrünü bunlarla tüketir. Bu apaçık bir yanılsamadır. Şekilciliğe önem vermeyen insanlar, diğerleri gibi olmadıklarını düşünürler ama ister istemez etkilenirler; çünkü diğerlerinin kafasında kendisi hakkında oluşan imajın farkındadır. İnsan stereotipler oluşturmaya meyillidir.
2.3. Teknoloji

Günümüzde sosyal medya, küreselleşme ve gelişen teknoloji gibi unsurlar, Jel'i giderek daha fazla dalgalı ve karışık hâle getirir. Bu gelişmelerle birlikte insan nüfusu arttıkça Jel de dinamik olmaya devam eder. Güçlenen ve gelişen iletişim yetenekleri, Jel'in karmaşıklaşmasına neden olduğu gibi onun daha etkin olmasını da sağlamaktadır. Eskiden bu Jel'in müdahale ediciliği ve etkisi çok azdı ama artık şimdi karşılıklı iletişim ve bağlılık arttıkça domino taşı misali gelişen olaylar zincirleri de aynı şekilde artmaktadır.